Navkar Rankers

IPCC 2017

himesh

Himesh Prajapati
9th Rank May-17

mrunali

Mrunali Parikh
36th Rank May-17

IPCC 2016

darshan

Darshan Shah
11th Rank Nov-16

hunny

Hunny Khatnani
19th Rank Nov-16

kishore

Kishore Khatri
24th Rank Nov-16

saloni

Saloni Maheshwari
30th Rank Nov-16

mahek

Mahek Gandhi
37th Rank Nov-16

IPCC 2015

sarthak

Sarthak Goyal

35th Rank May-15

mohit

Mohit Garg

14th Rank May-15

pratiksha

Prateeksha Malpani

47th Rank May-15

urvi

Urvi Shah
47th Rank May-15

sarthak-gupta

Sarthak Gupta
49th Rank May-15

himani

Himani Jain
9th Rank May-15

utsav

Utsav Sanghvi
17th Rank May-15

vatsal_shah

Vatsal Shah
27th Rank May-15

chintan

Chintan Shah
34th Rank May-15

deepali

Deepali Gupta
42nd Rank May-15

IPCC 2014

kalyani

Kalyani Mehta
20th Rank Nov-14

saumya

Saumya Yagnik
23rd Rank Nov-14

hitesh

Hitesh Gupta
26th Rank Nov-14

apurva

Apurva Parikh
38th Rank Nov-14

deekssha

Deeksha Priyani
14th Rank May-14

hardik

Hardik Khatri
23rd Rank May-14

anuj

Anuj Thakkar
23rd Rank Nov-14

niket

Niket Modi
26th Rank May-14

akshat

Akshat Shah
29th Rank May-14

prakruti

Prakruti Shah
33rd Rank May-14

dhaval

Dhaval Dangar
36th Rank May-14

priyanka

Priyanka Nandani
43rd Rank May-14

pooja

Pooja Pareek
2nd Rank Nov-14

komal

Komal Vaswani
21st Rank Nov-14

ankit

Ankit Bohra
28th Rank Nov-14

jay

Jay Parekh
47th Rank Nov-14

nikhil

Nikhil Vekariya
48th Rank Nov-14

kushal

Kushal Parikh
18th Rank Nov-14

IPCC 2013

jyoti

Jyoti Maheshwari
8th Rank Nov-13

siddharth

Siddharth Dharia
40th Rank Nov-13

IPCC 2012

amita

Amita Shah
49th Rank Nov-12

jaimin

Jaimin Vyas
18th Rank Nov-12

jay-seth-_-navkar-institute

Vishal Chitlangya
38th Rank Nov-12

akshay

Akshay Ramani
14th Rank Nov-12

mazar

Mazar Vasanwal
16th Rank Nov-12

naiti

Naity Lulla
18th Rank Nov-12

swati

Swati Sadhwani
4th Rank Nov-12

vikas

Vikas Pandya
32nd Rank Nov-12

IPCC 2011

kamana

Kamana Somani
24th Rank Nov-11

radhika

Radhika Chitlangya
38th Rank Nov-11

ankit_agarwal

Ankit Agrawal
29th Rank May-11

rahul_maliwal

Rahul Maliwal
8th Rank May-11

IPCC 2010

archit

Archit Mehta
33rd Rank Nov-10

pradeep

Pradeep Soni
7th Rank Nov-10

sanket

Sanket Nanwati
27th Rank Nov-10

IPCC 2008

gunjan

Gunjan Shah
30th Rank May-08

manish

Manish Soni
50th Rank May-08

vishal

Vishal Shah
37th Rank May-08

niket

Niket Thacker
3rd Rank May-08

vineet

Vineet Madnani
17th Rank May-08

deepak_saravgi

Deepak Saravgi
29th Rank May-08

shubham

Shubham Goyal
31st Rank May-08

jaymit

Jaymit Mehta
32nd Rank May-08

keyur

Keyur Shah
37th Rank May-08

biraj

Biraj Kotcha
40th Rank May-08

pratik

Pratik Vora
41thRank May-08

rikesh

Rikesh Tankariya
41th Rank May-08

pratik_shah

Pratik Shah
48th Rank May-08

nisha

Nisha Gogri
49th Rank May-08

IPCC 2007

dhaval_vora

Dhaval Vohera
1st Rank Nov-07